top of page

Hellig Ild + Dybe Rødder

Et undervisningsforløb i ayurveda for yogis, punks og witches

Dette forløb er for dig, der længes efter en større forståelse af sammenhængene mellem din krop, andres kroppe og jordens krop.

Det er for dig, der synes emner som cyklisk livsstil, feministisk selfcare, magisk dybde og større selvindsigt, er rasende spændende!

Og det er for dig, der gerne vil lære mere om ayurvedaen på en frisk og systematisk måde.

Måske oplever du stress, rastløshed eller sløvsind, og søger efter en holistisk tilgang til mere glød i kinderne og flow i livet? Måske mærker du en længsel efter mere ejerskab og dybde i den måde, du drager omsorg for dig selv på?

Hellig Ild + Dybe Rødder er en fordybelsespraksis i den ayurvediske visdom og i autentisk, nærende selfcare. Vi dykker dybt i ayurvedaen som system for herfra at finde en både praktisk og magisk forankring i kroppen, året, livet. Vi går til det ayurvediske arbejde fra et feministisk og strukturkritisk perspektiv: for med en stærk forbindelse til dine cellers sprog fralægger du dig langsomt ydre forventninger og forestillinger om, hvordan du bør være eller leve.

Dette undervisningsforløb præsenterer ayurvedaen* i en juicy og vedkommende form, hvor det oprindelige og teoretiske sammenvæves med det anvendelige og praksisfokuserede. Det er et undervisningsforløb rettet til både dig, der allerede ved lidt og vil vide mere, og til dig der med stor nysgerrighed kun lige har strejfet overfladen af den ayurvediske tradition.

I dette forløb lærer du om radical selfcare og om at vende hjem til dig selv. Du lærer om cyklisk omsorg, ayurvedisk madlavning, og dyb sjælelig næring -  redskaber til at bevæge dig kærligt, modigt og nærværende gennem dagene.

Hellig Ild + Dybe Rødder er et undervisningsforløb over fire måneder, en indre uddannelsesrejse med forankring i yogiske og ayurvediske praksisser. Hvert modul guides du dybere ind i ayurvedaens visdom gennem workshops, live-talks, meditationer, refleksionsøvelser og d.i.y. selfcare praksisser med olier, urter, farveterapi, astrologiske arketyper m.m.

Forløbets fire moduler forankres i fire af de fem elementer: ild, vand, luft og jord. Til elementerne knytter sig bestemte kvaliteter og praksisser, og denne struktur skaber en inspirerende ramme for embodied og nærværende læring.

💎 Er træt af den dominerende wellness-diskurs, men samtidig mærker en stor længsel efter dybere velvære og ægte forankring i kroppen.

🐬 Drømmer om en verden, hvor hver enkelts unikke situation og konstitution er afsæt for alle former for omsorg, vejledning og guidance – ‘one size fits all’ er så outdated!

🍒 Måske har hørt lidt om ayurvedaens visdom, men mangler fokus, struktur og embodied guidance for ægte at kunne implementere systemets healing.

🍯 Ønsker en mere holistisk tilgang til din egen healingsrejse – et safe space for både indre transformation og beroligende næring.

Flower Shadow
Forløbet er særligt relevant for dig dig der ...

Hellig Ild + Dybe Rødder er mildt aktivistisk: her aktiveres en sovende energi i kroppen, jorden, verden! Det er ok nørdet ayurveda og radical selfcare for alle køn og etniciteter.

Ayurvedaen er et traditionelt helsesystem fra det gamle Indien, hvor vi er optaget af den enkeltes helt unikke kropslige og sjælelig konstitution.

Grundlæggende er vi alle sammen født med nogle særlige tilbøjeligheder, og når vi overgør netop disse bliver de nemt til uvaner. Måske har du ekstra ild i din konstitution, du er modig og viljestærk, og bliver super bossy under press? Måske har du ekstra af luftelementet, du er kreativ og dreamy, men spacer ud og bliver glemsom, når det blæser? Måske er du grundlæggende jordbunden og kærlig, men bliver stuck og mangler en indre taktfasthed, der holder dig i gang på en meningsfuld måde?

Vi er alle sammen en helt unik sammensætning af tilbøjeligheder, temperament, vaner og uvaner, og jo bedre vi forstår vores egen konsitution i samspil med eksempelvis livsstil, årstiderne, menneskelige relationer m.m., jo mere glædesfyldt og tillidsfuldt kan vi bevæge os gennem dagene.

Det ayurvediske sundhedsbegreb er favnende og holistisk, her er vi interesseret i både kroppens, sindets og sjælens trivsel. Det ayurvediske sundhedsbegreb, Swastha, kan oversættes til ‘At sætte sig godt tilrette i sig selv.’ Og netop dette er et centralt sigte for tilgangen i Hellig Ild + Dybe Rødder.

 

Den hellige ild og de dybe rødder refererer til to centrale udgangspunkter. Den hellige ild fortæller om en lille magisk, transformerende flamme, der bor inde i hver enkelt af os. En ild, der kan omsætte og transmutere den mad vi spiser, de indtryk vi har og de følelser vi føler i løbet af en dag. Når denne ild brænder klart og taktfast forløber alle fordøjelsesprocesser smoothly. De dybe rødder refererer til oplevelsen af jordforbindelse, kontakten gennem kroppen til den jord, der holder os, nærer os. Samtidig handler de dybe rødder også om kontakten til vores lineage, dem der kom før os og som fortsat holder os, nærer os.

Min intention med forløbet er at gøre det her store, magiske system for self-healing, ayurvedaen, til en juicy, tilgængelig og anvendelig redskabskasse.

 

Det er min intention at etablere en bro mellem ayurvedeaens kompleksitet og en ægte oplevelse af embodied wisdom!

Undervisningen forløber over fire måneder og fordeler sig på både workshops med fysisk fremmøde, online live-sessioner og tilsendte øvelser og praksisser. Derudover modtager du en smuk og inspirerende manual, med ayurvediske guidelines og en række refeksionsspørgsmål.

Hellig Ild + Dybe Rødder præsenterer dig for et rasende spændende og ok komplekst helsesystem, og samtidig er en af de centrale intentioner: at du skal føle et voksende ejerskab for din måde at bo i kroppen på. En voksende forbindelse til et indre anker.

Undervisningsforløbet består af fire moduler, Ild, Vand, Luft, Jord. Se key-words og datoer for forløbet nedenfor. Hvert modul indledes af en heldagsworkshop, der afholdes i Baggårds Ro på indre Østerbro i København. Mellem hver workshop mødes vi to gange online til uddybende undervisning, praktisk guidance og q+a sessioner! Forløbet kræver således ikke at du bor i København, men at du er villig til at komme til Østerbro fire søndage hen over efteråret.

6900E92D-2EE7-494E-AED9-4F37597B4F1D.JPG
IMG_4080.JPG
464507F7-5A3F-409F-954D-3D2566B37100_edited.jpg

Selfcare + awareness = et stærkt anker for det liv, du ønsker at leve, og for den verden, du vil leve i.

Første modul lægger fundamentet for din kærlighedsrelation til ayurvedaen. Du præsenteres for en række grundlæggende begreber, og vi arbejder aktivt for at styrke og balancere din indre ild.

Key-words for modulet: agni, hellig ild, tejas. Dosha, prakruti, vrikruti. Sankalpa + forbindelse til den indre healer.

Datoer

18. september, 10-15:15 - workshop

28. sept + 12. okt, 20-21:30 - online live-sessioner

Modul 3 er super nørdet og meditativt. Her skal vi dybere i kroppens lag og tale om både vejrtrækning og knoglemarv. Tredje mordul er forankret i luftelementet, en kreativ og omskiftelig energi.

Key-words for modulet: dhatu - et overview. Rajas, tamas, sattva. Nervesystemet i ayurvedisk perspektiv.

Datoer

13. november, 10-15:15 - workshop

17. nov + 30. nov, 20-21:30 - online live-sessioner

Modul 2 fokuserer på begreber som næring og balance. Vi skal også tale om vandets fineste kvaliteter, om cyklisk selfcare og årets ayurvediske praksisser.

Key-words for modulet: Dinacharya, dagen som healer. Ritucharya, året som healer. Ojas og menstruationscyklussen. Langhana, brahmana.

Datoer

16. oktober, 10-15:15 - workshop

26. okt + 9. nov, 20-21:30 - online live-sessioner

Modul 4 har rødder i jordelementet. Her lærer du om kroppens jordforbindelse, men også om jorden som næring, jorden som anker, jorden som dør til the subtle you.

Key-words for modulet: koshaerne, connection til den subtile krop. Tarpana, formødreforbindelse. Ritualet, gentagelsen, bevægelsen indad og nedad.

Datoer

11. december, 10-15:15 - workshop

15. dec, 20-21:30 - afsluttende online live-session

Undervisningsforløbet forløber 18.09-15.12, i alt 30+ timers live+online undervisning.​

Der er lukket for tilmelding til efterårets forløb. Skriv dig op til nyhedsbrevet for at høre mere om næste undervisningsforløb (2023/2024)

Alt det med småt:

Forløbet indeholder:

Fire workshopdage [på Østerbro i København], syv live-calls [online via zoom], mails med årstidsguidance og ayurvediske praksisser, kompendium udarbejdet særligt til forløbet.

Datoer:

Workshops, 4 søndage: 18.09, 16.10, 13.11, 11.12

Live-calls, i alt 7 onsdage/torsdage: 28.09, 12.10, 26.10, 9.11, 17.11, 30.11, 15.12

Pris:

 

Early bird indtil 31. juli: 5600 i alt. Prisen er fordelt på 800 kr [depositum] + 4800 kr

Pris efter 31. juli: 6400 i alt. Prisen er fordelt på 800 kr [depositum] + 5600 kr

 

Beløbet kan betales i rater. Depositummet tilbagebetales ikke.

Ved tilmelding betaler du depositummet. Den kvittering du modtager på mail er din plads på holdet. Efterfølgende, måske dagen efter, sender jeg dig en velkomstmail og vi aftaler om du evt vil betale resten af forløbet i rater. Fortryder du efterfølgende din tilmelding til forløbet skal dette ske senest 14 dage før forløbets start. Fortryder du senere end 14 før forløbets start betales halvdelen af prisen + depositum.

 

Når undervisningen først er gået i gang, er du som tilmeldt forpligtet til at betale alle fire rater af beløbets pris, også selvom du bliver forhindret i at deltage pga sygdom eller andet.

Adresse for de fire workshops:

Baggårds Ro

Dag Hammerskjölds Allé 42 A [ind gennem porten]

2100 København Ø

 

Disclaimer: ved tilmelding erklærer du dig enig i følgende: forløbet lover ikke helbredelse af sygdomme eller bedring af symptomer, men skal ses som et uddannende, inspirerende og udviklende forløb. Forløbet fokuserer på healing i bred forstand, således at kroppens helse ikke anskues adskilt fra sjælens trivsel. Alle urter, olier, teer, tilskud m.m. der nævnes i forbindelse med dette kursus er præsentationer af den ayurvediske tradition og kan og skal ikke anskues som ordineringer.

bottom of page