top of page

Hellig Ild + Dybe Rødder

Lær Ayurveda + reconnect med dit inderste selv

Dette forløb er for dig, der længes efter en større forståelse af sammenhængene mellem din krop, andres kroppe og jordens krop.

Det er for dig, der synes emner som cyklisk livsstil, feministisk selfcare, magisk dybde og større selvindsigt, er rasende spændende!

Og det er for dig, der gerne vil lære mere om ayurvedaen på en frisk og systematisk måde.

Måske oplever du stress, rastløshed eller sløvsind, og søger efter en holistisk tilgang til mere glød i kinderne og flow i livet? Måske mærker du en længsel efter mere ejerskab og dybde i den måde, du drager omsorg for dig selv på?

Hellig Ild + Dybe Rødder er en fordybelsespraksis i den ayurvediske visdom og i autentisk, nærende selfcare. Vi dykker dybt i ayurvedaen som system for herfra at finde en både praktisk og magisk forankring i kroppen, året, livet. Vi går til det ayurvediske arbejde fra et feministisk og strukturkritisk perspektiv: for med en stærk forbindelse til dine cellers sprog fralægger du dig langsomt ydre forventninger og forestillinger om, hvordan du bør være eller leve.

Dette undervisningsforløb præsenterer ayurvedaen* i en juicy og vedkommende form, hvor det oprindelige og teoretiske sammenvæves med det anvendelige og praksisfokuserede. Det er et undervisningsforløb rettet til både dig, der allerede ved lidt og vil vide mere, og til dig der med stor nysgerrighed kun lige har strejfet overfladen af den ayurvediske tradition.

Her lærer du om cyklisk omsorg, ayurvedisk madlavning, og dyb sjælelig næring -  redskaber til at bevæge dig kærligt, modigt og nærværende gennem dagene. Du får virkningsfulde redskaber til at vende hjem til dig selv.

Hellig Ild + Dybe Rødder er et undervisningsforløb over ti uger, en indre uddannelsesrejse med forankring i yogiske og ayurvediske praksisser. Hvert modul guides du dybere ind i ayurvedaens visdom gennem workshops, live-talks, meditationer, refleksionsøvelser og d.i.y. selfcare praksisser med olier, urter, farveterapi, astrologiske arketyper m.m.

Undervisningens indhold forankres i fire af de fem elementer: ild, vand, luft og jord. Til elementerne knytter sig bestemte kvaliteter og praksisser, og denne struktur skaber en inspirerende ramme for embodied og nærværende læring.

💎 Er træt af den dominerende wellness-diskurs, men samtidig mærker en stor længsel efter dybere velvære og ægte forankring i kroppen.

🐬 Drømmer om en verden, hvor hver enkelts unikke situation og konstitution er afsæt for alle former for omsorg, vejledning og guidance – ‘one size fits all’ er så outdated!

🍒 Måske har hørt lidt om ayurvedaens visdom, men mangler fokus, struktur og embodied guidance for ægte at kunne implementere systemets healing.

🍯 Ønsker en mere holistisk tilgang til din egen healingsrejse – et safe space for både indre transformation og beroligende næring.

Flower Shadow
Forløbet er særligt relevant for dig dig der ...

Hellig Ild + Dybe Rødder er mildt aktivistisk: her aktiveres en sovende energi i kroppen, jorden, verden! Det er ok nørdet ayurveda og radical selfcare for alle køn og etniciteter.

Ayurvedaen er et traditionelt helsesystem fra det gamle Indien, hvor vi er optaget af den enkeltes helt unikke kropslige og sjælelige konstitution.

Grundlæggende er vi alle sammen født med nogle særlige tilbøjeligheder, og når vi overgør netop disse bliver de nemt til uvaner. Måske har du ekstra ild i din konstitution, du er modig og viljestærk, og bliver super bossy under press? Måske har du ekstra af luftelementet, du er kreativ og dreamy, men spacer ud og bliver glemsom, når det blæser? Måske er du grundlæggende jordbunden og kærlig, men bliver stuck og mangler en indre taktfasthed, der holder dig i gang på en meningsfuld måde?

Vi er alle sammen en helt unik sammensætning af tilbøjeligheder, temperament, vaner og uvaner, og jo bedre vi forstår vores egen konsitution i samspil med eksempelvis livsstil, årstiderne, menneskelige relationer m.m., jo mere glædesfyldt og tillidsfuldt kan vi bevæge os gennem dagene.

Det ayurvediske sundhedsbegreb er favnende og holistisk, her er vi interesseret i både kroppens, sindets og sjælens trivsel. Det ayurvediske sundhedsbegreb, Swastha, kan oversættes til ‘At sætte sig godt tilrette i sig selv.’ Og netop dette er et centralt sigte for tilgangen i Hellig Ild + Dybe Rødder.

 

Den hellige ild og de dybe rødder refererer til to centrale udgangspunkter. Den hellige ild fortæller om en lille magisk, transformerende flamme, der bor inde i hver enkelt af os. En ild, der kan omsætte og transmutere den mad vi spiser, de indtryk vi har og de følelser vi føler i løbet af en dag. Når denne ild brænder klart og taktfast forløber alle fordøjelsesprocesser smoothly. De dybe rødder refererer til oplevelsen af jordforbindelse, kontakten gennem kroppen til den jord, der holder os, nærer os. Samtidig handler de dybe rødder også om kontakten til vores lineage, dem der kom før os og som fortsat holder os, nærer os.

Min intention med forløbet er at gøre det her store, magiske system for self-healing, ayurvedaen, til en juicy, tilgængelig og anvendelig redskabskasse.

 

Det er min intention at etablere en bro mellem ayurvedeaens kompleksitet og en ægte oplevelse af embodied wisdom!

Hellig Ild + Dybe Rødder er tilrettelagt sådan, at du må føle et voksende ejerskab for din måde at bo i kroppen på. Forløbets intention er at styrke forbindelsen til et indre anker. Undervisningen forløber over ti uger i efteråret og fordeler sig på både workshops med fysisk fremmøde, online live-sessioner og tilsendte øvelser og praksisser. Prisen inkluderer også to 1:1 sessioner med mig. Derudover modtager du en smuk og inspirerende undervisningsmanual med ayurvediske guidelines og en række refeksionsspørgsmål.


bottom of page